WORLDWIDE DISTRIBUTOR OF OFFICE PRODUCTS

fleche_cote_droit

Nieuws

11/20/14 - MVO initiatieven
Brandstofverbruik Lyreco daalt na 3 maanden met 3,7% door ecorijden
Lyreco leert personeel een milieubewuste rijstijl aan

Utrecht, 19 november 2014 – Lyreco, Europees marktleider in business-to-business oplossingen op het vlak van duurzame kantoorproducten en werkplekbenodigdheden, leert haar personeel milieuvriendelijk rijden om zo haar ecologische voetafdruk in te perken. Dit initiatief maakt deel uit van haar ECO FUTURE strategie waarbij het bedrijf haar CO2-uitstoot tegen 2015 met 20% wil verminderen.
Verbruik pilootproject ecorijden voor bedrijfswagens daalt met 3,7% in de eerste 3 maanden.
Lyreco wil haar CO2-voetafdruk drastisch inperken en neemt hiervoor op Benelux-niveau verschillende maatregelen. Eén daarvan is haar werknemers een milieuvriendelijke rijstijl aanleren. Het bedrijf startte hiervoor een project op bij zowel de chauffeurs die de leveringen doen als bij het verkoopsteam.
In mei 2014 werd een ecorijden project opgestart voor bedrijfsvoertuigen, namelijk een pilootproject bij 24 verkopers en managers. Dit e-positief programma, in samenwerking met Drivolution, is een trainingsproject waarbij de pilootgroep een jaar lang positief wordt gestimuleerd om zijn rijstijl aan te passen. Ze leren zowel veiliger als economischer rijden. Dit gebeurt via een combinatie van e-learning en praktijk- en groepssessies met een instructeur.
Tijdens de praktijksessie bekijkt de instructeur individueel de rijstijl van de deelnemers. Er wordt opgeteld hoe vaak de chauffeur de rempedaal aanraakt, hoe snel hij vertraagt, hoe lang hij in de groene zone van het toerentalgebied heeft gereden, hoe vaak hij te snel heeft opgetrokken enzovoort. Elke individuele deelnemer leert op eigen ritme bij.
Paul Opmeer, Transport Manager Benelux bij Lyreco: “Enkele tips zijn om rustig in beweging te komen en op tijd te schakelen, dus bij een laag toerental. Optrekken mag dan weer relatief snel en de instructeur raadt ook aan om altijd in de hoogst mogelijke versnelling te rijden bij stabiele snelheid om zo weinig mogelijk brandstof te verbruiken. Verder leren onze medewerkers om te anticiperen op het verkeer, de weg, het remmen en het stoppen.
Gedurende het ganse jaar wordt het dieselverbruik opgevolgd en wordt het bewustzijn van de deelnemers verhoogd door informatieve e-mails en sms-berichten. Op die manier wil Lyreco een duurzame gedragsverandering teweegbrengen die een meetbare impact heeft op het verbruik.
Diane Buggenhout, QSS Manager Benelux: “Bij Lyreco hameren we op duurzaamheid. Met onze ECO FUTURE initiatieven – waar ecorijden deel van uitmaakt - willen we tegen 2015 20% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2010. Enkel de chauffeurs van de bestelwagens ecologisch leren rijden vinden we niet voldoende. Het management kon daarom niet achterblijven”.
De gemiddelde daling van het verbruik door het volgen van het e-positief programma is op dit moment 3,7%. Op jaarbasis zou dat betekenen:
•             Daling in verbruik van 3,7 %
•             Bespaarde liters = 998 liters
             Bespaarde kg CO2 = 2634 kg CO2
Wanneer het proefproject is afgelopen in 2015 zal Lyreco verdere stappen ondernemen om het programma verder uit te rollen.
De gemiddelde CO2-uitstoot van de bedrijfswagensvan Lyrecoligt momenteel op 108 gr/km. Tegen eind 2014 wil Lyreco deze uitstoot nog verlagen tot 105 gr/km.
Bestelwagens Lyreco stoten 8,6% minder CO2 uit
Eind 2012 begin 2013 kregen alle 75 chauffeurs, die de leveringen uitvoeren in België en Nederland, een cursus ecorijden. Dit gebeurde via simulatoren die in de lokale transportvestigingen werden geplaatst en waarbij de chauffeurs eerst een theoretische training kregen en daarna de theorie konden oefenen op de simulator. Sindsdien wordt het individuele verbruik van de chauffeurs nog strikter opgevolgd door de transportverantwoordelijke van Lyreco. De chauffeurs met een hoger verbruik worden uitgenodigd voor een praktijktraining met een instructeur op de baan.
Gelijktijdig met de cursus ecorijden voor de chauffeurs stapte Lyreco over op zuinige bestelwagens en bestaat haar vloot nu uit twee elektrische bestelwagens en 71 bestelwagens met een EUR 5 motor. Deze combinatie zorgde ervoor dat de CO2-uitstoot met 8,6% verlaagde van gemiddeld 1294 gr/per levering in 2013 naar 1183 gr/per levering. Lyreco vermindert zo niet alleen haar ecologische voetafdruk, maar spaart ook brandstof uit. “In 2013 zaten we algemeen op 12,30 liter per 100 km (inclusief onze vrachtwagens), vandaag de dag zitten we gemiddeld op 11.72 liter/ 100 km, dus een verlaging van 4.7%. Aanvankelijk waren de chauffeurs wat twijfelachtig over het project, maar achteraf waren ze aangenaam verrast door het resultaat”, aldus Paul Opmeer, Transport Manager Benelux.
Naast een lagere CO2-uitstootis een anderbelangrijk pluspunt van het ecorijden de hogere veiligheid van de bestuurders, die minder betrokken zijn bij ongevallen en het verkeer vlotter houden. “Een daling van het aantal ongelukken hebben we niet opgemerkt, maar het aantal ongelukken binnen ons bedrijf is bijna nihil”, vertelt Paul Opmeer.
10/10/14 - MVO initiatieven
Lyreco vermindert CO2-uitstoot met minstens 20% tegen 2015
Zonnepanelenpark ingehuldigd in aanwezigheid van bestuursraadvoorzitter Georges Gaspard en Waals Minister van Economie Jean-Claude Marcourt
 
 
Vottem, 10 oktober 2014 – Lyreco, Europees marktleider in business-to-business oplossingen op het vlak van duurzame  kantoorproducten en werkplekbenodigdheden, stelt vandaag haar nieuwe duurzame initiatieven binnen het kader van zijn ECO FUTURE strategie voor. Het bedrijf verkleint haar CO2-voetafdruk via een drastische inperking van het eigen energieverbruik, door duurzame energie op te wekken en door broeikasgassen die niet gereduceerd kunnen worden te compenseren. Als nieuwe mijlpaal van deze toekomstgerichte ecologische strategie neemt het bedrijf vanaf vandaag een 5.000 m² grote zonnepaneleninstallatie in gebruik.
 
Lyreco koestert een grote ambitie op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en zoekt actief naar de juiste balans tussen People (het sociale aspect), Planet (het milieu aspect) en Profit (het economische aspect). “De bedrijfsnaam Lyreco is een samentrekking van de Franse werkwoorden ‘lire’, ‘écrire’ en ‘compter’, de basis van het kantoorwerk, maar vandaag mogen we stellen dat Lyreco net zo goed voor ‘living‘, ‘recycling’ en ‘ecology’ staat”, verklaart dhr. Vieijra, Managing Director van Lyreco Benelux.
 
Berekenen, monitoren en reduceren van de CO2-voetafdruk
 
Eén van de ECO FUTURE objectieven is om tegen 2015 20% minder CO2 uit te stoten dan in 2010. Om dit te bereiken en de vooruitgang te kunnen meten, ontwierp Lyreco een op maat gemaakte Carbon Footprint Calculator die de directe uitstoot van het wagenpark meet, evenals de indirecte uitstoot zoals energieverbruik in de vorm van gas en elektriciteit, uitstoot afkomstig van verplaatsingen door medewerkers en van rechtstreeks afval. De cijfers van deze uitstoot worden maandelijks bijgehouden en jaarlijks in de Carbon Footprint Calculator ingevoerd, zodat de vooruitgang kan worden gemonitord.
 
De CO2 uitstoot werd sinds 2010 reeds aanzienlijk verminderd door verschillende initiatieven op het gebied van milieuvriendelijk rijden, een milieuvriendelijk wagenpark, energiebesparingsacties en afvalvermindering.
 
1.000 zonnepanelen produceren jaarlijks 225 000 kWh elektriciteit
 
Vandaag neemt Lyreco zijn zonnepaneleninstallatie van 5.000 m² op het dak van het Lyreco Benelux distributiecentrum in gebruik. Dat gebeurt in aanwezigheid van de heer Georges Gaspard, kleinzoon van de oprichter van Lyreco en huidig voorzitter van de Raad van Bestuur, en Waals minister van economie Jean-Claude Marcourt.
 
De panelen zullen jaarlijks 225 000 kWh produceren, wat overeenkomt met ongeveer 10% van het jaarlijks elektriciteitsverbruik van het distributiecentrum of het equivalent van 70 huisgezinnen. Op die manier kan Lyreco jaarlijks een reductie van maar liefst 56 ton CO2 verwezenlijken.
 
CO2 neutraal leveren
 
Door verschillende initiatieven kon Lyreco de CO2-uitstoot van haar transport fors reduceren. Verder reduceren is dan ook onmogelijk gezien de activiteit van het bedrijf. Toch wil Lyreco ook voor de resterende CO2-uitstoot van haar transport de verantwoordelijkheid nemen. Daarom besloot Lyreco over te gaan tot CO2-compensatie.
 
Sinds september 2014 zijn alle leveringen van Lyreco in de Benelux CO2-neutraal. Met andere woorden de klimaatimpact van iedere bestelling wordt volledig gecompenseerd. Om dit te realiseren werkt het bedrijf samen met CO2Logic, een firma die gespecialiseerd is in de berekening, vermindering en compensatie van CO2-uitstoot. Zo investeert Lyreco in een Oegandees project waar 95% van de bevolking zijn dagelijkse maaltijden volgens verouderde methodes bereidt die veel hout en houtskool vereisen. Lyreco zorgt ervoor dat de bevolking toegang krijgt tot technologisch verbeterde houtovens, dat de ontbossing wordt gestopt en de levenskwaliteit van de lokale bevolking verbetert. De verbeterde houtovens zorgen voor een vermindering van het verbruik van hout en houtskool met 40% in vergelijking met andere kookmethodes. Zo besparen de gezinnen tot 75 dollar per jaar. Elke houtstoof draagt tevens bij tot een reductie van 1,4 ton CO2 per jaar.
 
Lyreco betrekt klanten en leveranciers bij duurzaamheidsstrategie
 
Lyreco moedigt ook haar klanten aan om bewust met het milieu om te gaan. De verkoop van groene producten maakt dan ook een belangrijk deel uit van haar duurzaamheidstrategie binnen de pijler Profit. Op de webshop kan de klant bij een groen product ook het bijhorende ‘Green Tree Certificate’ vinden met daarop een verklaring waarom dit product milieuvriendelijk is. De heer Vieijra vult aan: “Bovendien krijgen de klanten op het einde van hun online bestelling een duurzaam alternatief voor het geselecteerde product voorgesteld om op deze manier hun winkelwagentje te vergroenen. Zo kan de klant zelf kiezen of hij voor het groene alternatief gaat of bij de oorspronkelijke keuze blijft.”
 
Lyreco werkt nog meer duurzaamheidsmaatregelen uit en blijft zich engageren om onze planeet zo weinig mogelijk te belasten. “Door onze CO2-uitstoot te reduceren, willen we ons steentje bijdragen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De klimaatcrisis is immers erg groot. Bovendien leidt bezuinigen op energieverbruik en investeren in nieuwe, zuinige processen en technologieën niet alleen tot minder CO2-emissies, maar draagt het ook bij aan de vermindering van de kosten” aldus nog de heer Vieijra.
 
 
05/13/14 - LYRECO BENELUX SUPPLIER DAY
AWARDS 2013 BEKEND GEMAAKT OP LYRECO BENELUX SUPPLIER DAY
Op 7 mei jl nodigde Lyreco Benelux alle vooraanstaande leveranciers uit op de jaarlijkse supplier day, georganiseerd in het Van der Valk Eindhoven. Méér dan 100 leveranciers uit de “Office & Work solutions” wereld waren aanwezig. Paul Vieijra, Managing Director: “De grote opkomst onderstreept wederom de positie van Lyreco Benelux in de facilitaire B-to-B wereld”.
 
Tijdens dit event werden onder meer de belangrijkste pijlers van de Benelux strategie gepresenteerd als ook de uitbreidingen binnen het productassortiment met o.a. persoonlijke beschermingsmiddelen, lampen en industriële verpakkingen. In de gepresenteerde strategie stelt Lyreco de klant centraal. Bas Bolhaar, Marketing Director: “Het gaat erom onze producten en services nóg beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten. Door verdere uitbreiding van het productassortiment, maar vooral door te komen met innovatieve producten en services. Goed contact met onze klanten en partnership met onze leveranciers zijn daarin absoluut key”.  
 
Verder werd het belang van een landenfocus toegelicht, als onderdeel van de strategie. “We willen dat klanten zich bij Lyreco thuis voelen en dat begint al met het spreken van dezelfde taal”. Uiteraard wordt er verder gekeken. Zo zal er onder meer binnen specifieke segmenten gekeken worden naar optimalisatie van het aanbod en naar verdere specialisatie van medewerkers.
Uit klantenonderzoek blijkt dat klanten bijzonder tevreden zijn. Toch investeert Lyreco meer dan ooit in best-in-class tools om haar dienstverlening verder to ontwikkelen, waaronder web- en bestel tools en ook een Smartphone App. Daarnaast blijft Lyreco zich ook op het gebied van duurzaamheid sterk profileren, door tijdens het event onder meer de Greenify Button op de webshop te presenteren. Klanten kunnen hiermee met één druk op de knop, hun gehele selectie van producten simpel omzetten naar groene producten.
 
Als sluitstuk van de dag reikte Lyreco 8 awards uit in het kader van het “Supplier Performance Improvement Programme”. Dit programma is mede opgezet om Lyreco’s service graad van 99.5% te optimaliseren alsook om op marketing niveau de best-in-class te worden.
De winnaars voor 2013 in de desbetreffende categorieën zijn bekend:
 
Best Improvement – INTERNATIONAL PAPER
Best Logistics below 35 SKU’s – FLOORTEX
Best Logistics over 35 SKU’s – STABILO
Best EOS – FREECOM
Best Paper – CLAIREFONTAINE
Best Workplace – ECOVER
Best GOP – DURABLE
Best Marketing – SCA