fleche_cote_droit

Nieuws

02/24/15 - Groene producten
Lyreco haalt 29,7% omzet uit groene producten in 2014
Lyreco Benelux blikt terug op een groen jaar

Berchem, 24 februari 2015 – Lyreco, Europees marktleider in business-to-business oplossingen op het vlak van duurzame kantoorproducten en werkplekbenodigdheden, wil haar ecologische voetafdruk sterk inperken. Daarom stelde ze een ECO FUTURE strategie op. Tegen eind 2015 wil Lyreco haar CO2-uitstoot met 20% verminderen. Bovendien zet het bedrijf haar klanten aan om voor duurzaamheid te kiezen.
Aanbod groene producten bij Lyreco stijgt met 11 % in 2015
Lyreco wil haar CO2-voetafdruk drastisch inperken en neemt hiervoor op Benelux-niveau verschillende maatregelen. Daarnaast wil Lyreco haar klanten graag aanzetten om voor milieubewuste alternatieven te kiezen wat betreft kantoorproducten. Groene producten worden in de catalogus en op de webshop van Lyreco aangeduid met een herkenbaar groen boompje. Om te bepalen wat nu precies een groen product is, ontwikkelde Lyreco de ‘Green Products Assessment’-methodologie. Deze systematiek is gebaseerd op de internationale standaard ISO 14020 en werd goedgekeurd door SGS.
Paul Vieijra, Managing Director bij Lyreco Benelux: “Bij Lyreco hameren we op duurzaamheid en dit willen we ook uitdragen naar onze klanten. We willen ook hen op het ‘groene’ spoor zetten. Dit heeft zijn effect duidelijk niet gemist, want in 2014 haalden we 29,7% omzet uit groene producten. Een duidelijke stap in de goede richting dus.”
Lyreco klasseert producten als groen op basis van twee soorten claims. Als leveranciers kunnen aantonen dat een product gecertificeerd is door een internationaal erkend milieucertificaat zoals EU Ecolabel, Der Blaue Engel, FSC, … aanvaardt Lyreco het als zijnde een duurzaam product. Dit zijn de zogenaamde gecertificeerde claims. Bovendien worden producten ook via zelfverklaarde milieuclaims als groen beschouwd. Hier moet de leverancier kunnen aantonen dat het product composteerbaar of afbreekbaar is, of dat het een product is met een langere levensduur. Op de website kan de klant een verklaring vinden waarom het desbetreffende product milieuvriendelijk is.
Lyreco wil hierin blijven evolueren. Paul Vieijra  bevestigt dit: “In 2015 bieden we 11% meer groene producten aan tegenover 2014. Dankzij deze stijging bestaat 22,5% van onze catalogus in 2015 uit groene producten.


 Gebruiksvriendelijke tool
Als bijkomende tool om de ecologische voetafdruk bij haar klanten te verminderen ontwierp Lyreco de button ‘vergroen uw winkelmandje’. De consument kan na de selectie van zijn artikelen in de webshop op deze knop drukken om te zien welke duurzame alternatieven verkrijgbaar zijn voor zijn aankoop .
Diane Buggenhout, QSS manager bij Lyreco Benelux: “Wij willen onze klanten duidelijk maken dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen. Wij willen hen op een eenvoudige manier aanzetten tot de aankoop van duurzame producten. Met één druk op de knop kiezen ze voor een milieuvriendelijk alternatief.”
11/20/14 - MVO initiatieven
Brandstofverbruik Lyreco daalt na 3 maanden met 3,7% door ecorijden
Lyreco leert personeel een milieubewuste rijstijl aan

Utrecht, 19 november 2014 – Lyreco, Europees marktleider in business-to-business oplossingen op het vlak van duurzame kantoorproducten en werkplekbenodigdheden, leert haar personeel milieuvriendelijk rijden om zo haar ecologische voetafdruk in te perken. Dit initiatief maakt deel uit van haar ECO FUTURE strategie waarbij het bedrijf haar CO2-uitstoot tegen 2015 met 20% wil verminderen.
Verbruik pilootproject ecorijden voor bedrijfswagens daalt met 3,7% in de eerste 3 maanden.
Lyreco wil haar CO2-voetafdruk drastisch inperken en neemt hiervoor op Benelux-niveau verschillende maatregelen. Eén daarvan is haar werknemers een milieuvriendelijke rijstijl aanleren. Het bedrijf startte hiervoor een project op bij zowel de chauffeurs die de leveringen doen als bij het verkoopsteam.
In mei 2014 werd een ecorijden project opgestart voor bedrijfsvoertuigen, namelijk een pilootproject bij 24 verkopers en managers. Dit e-positief programma, in samenwerking met Drivolution, is een trainingsproject waarbij de pilootgroep een jaar lang positief wordt gestimuleerd om zijn rijstijl aan te passen. Ze leren zowel veiliger als economischer rijden. Dit gebeurt via een combinatie van e-learning en praktijk- en groepssessies met een instructeur.
Tijdens de praktijksessie bekijkt de instructeur individueel de rijstijl van de deelnemers. Er wordt opgeteld hoe vaak de chauffeur de rempedaal aanraakt, hoe snel hij vertraagt, hoe lang hij in de groene zone van het toerentalgebied heeft gereden, hoe vaak hij te snel heeft opgetrokken enzovoort. Elke individuele deelnemer leert op eigen ritme bij.
Paul Opmeer, Transport Manager Benelux bij Lyreco: “Enkele tips zijn om rustig in beweging te komen en op tijd te schakelen, dus bij een laag toerental. Optrekken mag dan weer relatief snel en de instructeur raadt ook aan om altijd in de hoogst mogelijke versnelling te rijden bij stabiele snelheid om zo weinig mogelijk brandstof te verbruiken. Verder leren onze medewerkers om te anticiperen op het verkeer, de weg, het remmen en het stoppen.
Gedurende het ganse jaar wordt het dieselverbruik opgevolgd en wordt het bewustzijn van de deelnemers verhoogd door informatieve e-mails en sms-berichten. Op die manier wil Lyreco een duurzame gedragsverandering teweegbrengen die een meetbare impact heeft op het verbruik.
Diane Buggenhout, QSS Manager Benelux: “Bij Lyreco hameren we op duurzaamheid. Met onze ECO FUTURE initiatieven – waar ecorijden deel van uitmaakt - willen we tegen 2015 20% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2010. Enkel de chauffeurs van de bestelwagens ecologisch leren rijden vinden we niet voldoende. Het management kon daarom niet achterblijven”.
De gemiddelde daling van het verbruik door het volgen van het e-positief programma is op dit moment 3,7%. Op jaarbasis zou dat betekenen:
•             Daling in verbruik van 3,7 %
•             Bespaarde liters = 998 liters
             Bespaarde kg CO2 = 2634 kg CO2
Wanneer het proefproject is afgelopen in 2015 zal Lyreco verdere stappen ondernemen om het programma verder uit te rollen.
De gemiddelde CO2-uitstoot van de bedrijfswagensvan Lyrecoligt momenteel op 108 gr/km. Tegen eind 2014 wil Lyreco deze uitstoot nog verlagen tot 105 gr/km.
Bestelwagens Lyreco stoten 8,6% minder CO2 uit
Eind 2012 begin 2013 kregen alle 75 chauffeurs, die de leveringen uitvoeren in België en Nederland, een cursus ecorijden. Dit gebeurde via simulatoren die in de lokale transportvestigingen werden geplaatst en waarbij de chauffeurs eerst een theoretische training kregen en daarna de theorie konden oefenen op de simulator. Sindsdien wordt het individuele verbruik van de chauffeurs nog strikter opgevolgd door de transportverantwoordelijke van Lyreco. De chauffeurs met een hoger verbruik worden uitgenodigd voor een praktijktraining met een instructeur op de baan.
Gelijktijdig met de cursus ecorijden voor de chauffeurs stapte Lyreco over op zuinige bestelwagens en bestaat haar vloot nu uit twee elektrische bestelwagens en 71 bestelwagens met een EUR 5 motor. Deze combinatie zorgde ervoor dat de CO2-uitstoot met 8,6% verlaagde van gemiddeld 1294 gr/per levering in 2013 naar 1183 gr/per levering. Lyreco vermindert zo niet alleen haar ecologische voetafdruk, maar spaart ook brandstof uit. “In 2013 zaten we algemeen op 12,30 liter per 100 km (inclusief onze vrachtwagens), vandaag de dag zitten we gemiddeld op 11.72 liter/ 100 km, dus een verlaging van 4.7%. Aanvankelijk waren de chauffeurs wat twijfelachtig over het project, maar achteraf waren ze aangenaam verrast door het resultaat”, aldus Paul Opmeer, Transport Manager Benelux.
Naast een lagere CO2-uitstootis een anderbelangrijk pluspunt van het ecorijden de hogere veiligheid van de bestuurders, die minder betrokken zijn bij ongevallen en het verkeer vlotter houden. “Een daling van het aantal ongelukken hebben we niet opgemerkt, maar het aantal ongelukken binnen ons bedrijf is bijna nihil”, vertelt Paul Opmeer.
10/10/14 - MVO initiatieven
Lyreco vermindert CO2-uitstoot met minstens 20% tegen 2015
Zonnepanelenpark ingehuldigd in aanwezigheid van bestuursraadvoorzitter Georges Gaspard en Waals Minister van Economie Jean-Claude Marcourt
 
 
Vottem, 10 oktober 2014 – Lyreco, Europees marktleider in business-to-business oplossingen op het vlak van duurzame  kantoorproducten en werkplekbenodigdheden, stelt vandaag haar nieuwe duurzame initiatieven binnen het kader van zijn ECO FUTURE strategie voor. Het bedrijf verkleint haar CO2-voetafdruk via een drastische inperking van het eigen energieverbruik, door duurzame energie op te wekken en door broeikasgassen die niet gereduceerd kunnen worden te compenseren. Als nieuwe mijlpaal van deze toekomstgerichte ecologische strategie neemt het bedrijf vanaf vandaag een 5.000 m² grote zonnepaneleninstallatie in gebruik.
 
Lyreco koestert een grote ambitie op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en zoekt actief naar de juiste balans tussen People (het sociale aspect), Planet (het milieu aspect) en Profit (het economische aspect). “De bedrijfsnaam Lyreco is een samentrekking van de Franse werkwoorden ‘lire’, ‘écrire’ en ‘compter’, de basis van het kantoorwerk, maar vandaag mogen we stellen dat Lyreco net zo goed voor ‘living‘, ‘recycling’ en ‘ecology’ staat”, verklaart dhr. Vieijra, Managing Director van Lyreco Benelux.
 
Berekenen, monitoren en reduceren van de CO2-voetafdruk
 
Eén van de ECO FUTURE objectieven is om tegen 2015 20% minder CO2 uit te stoten dan in 2010. Om dit te bereiken en de vooruitgang te kunnen meten, ontwierp Lyreco een op maat gemaakte Carbon Footprint Calculator die de directe uitstoot van het wagenpark meet, evenals de indirecte uitstoot zoals energieverbruik in de vorm van gas en elektriciteit, uitstoot afkomstig van verplaatsingen door medewerkers en van rechtstreeks afval. De cijfers van deze uitstoot worden maandelijks bijgehouden en jaarlijks in de Carbon Footprint Calculator ingevoerd, zodat de vooruitgang kan worden gemonitord.
 
De CO2 uitstoot werd sinds 2010 reeds aanzienlijk verminderd door verschillende initiatieven op het gebied van milieuvriendelijk rijden, een milieuvriendelijk wagenpark, energiebesparingsacties en afvalvermindering.
 
1.000 zonnepanelen produceren jaarlijks 225 000 kWh elektriciteit
 
Vandaag neemt Lyreco zijn zonnepaneleninstallatie van 5.000 m² op het dak van het Lyreco Benelux distributiecentrum in gebruik. Dat gebeurt in aanwezigheid van de heer Georges Gaspard, kleinzoon van de oprichter van Lyreco en huidig voorzitter van de Raad van Bestuur, en Waals minister van economie Jean-Claude Marcourt.
 
De panelen zullen jaarlijks 225 000 kWh produceren, wat overeenkomt met ongeveer 10% van het jaarlijks elektriciteitsverbruik van het distributiecentrum of het equivalent van 70 huisgezinnen. Op die manier kan Lyreco jaarlijks een reductie van maar liefst 56 ton CO2 verwezenlijken.
 
CO2 neutraal leveren
 
Door verschillende initiatieven kon Lyreco de CO2-uitstoot van haar transport fors reduceren. Verder reduceren is dan ook onmogelijk gezien de activiteit van het bedrijf. Toch wil Lyreco ook voor de resterende CO2-uitstoot van haar transport de verantwoordelijkheid nemen. Daarom besloot Lyreco over te gaan tot CO2-compensatie.
 
Sinds september 2014 zijn alle leveringen van Lyreco in de Benelux CO2-neutraal. Met andere woorden de klimaatimpact van iedere bestelling wordt volledig gecompenseerd. Om dit te realiseren werkt het bedrijf samen met CO2Logic, een firma die gespecialiseerd is in de berekening, vermindering en compensatie van CO2-uitstoot. Zo investeert Lyreco in een Oegandees project waar 95% van de bevolking zijn dagelijkse maaltijden volgens verouderde methodes bereidt die veel hout en houtskool vereisen. Lyreco zorgt ervoor dat de bevolking toegang krijgt tot technologisch verbeterde houtovens, dat de ontbossing wordt gestopt en de levenskwaliteit van de lokale bevolking verbetert. De verbeterde houtovens zorgen voor een vermindering van het verbruik van hout en houtskool met 40% in vergelijking met andere kookmethodes. Zo besparen de gezinnen tot 75 dollar per jaar. Elke houtstoof draagt tevens bij tot een reductie van 1,4 ton CO2 per jaar.
 
Lyreco betrekt klanten en leveranciers bij duurzaamheidsstrategie
 
Lyreco moedigt ook haar klanten aan om bewust met het milieu om te gaan. De verkoop van groene producten maakt dan ook een belangrijk deel uit van haar duurzaamheidstrategie binnen de pijler Profit. Op de webshop kan de klant bij een groen product ook het bijhorende ‘Green Tree Certificate’ vinden met daarop een verklaring waarom dit product milieuvriendelijk is. De heer Vieijra vult aan: “Bovendien krijgen de klanten op het einde van hun online bestelling een duurzaam alternatief voor het geselecteerde product voorgesteld om op deze manier hun winkelwagentje te vergroenen. Zo kan de klant zelf kiezen of hij voor het groene alternatief gaat of bij de oorspronkelijke keuze blijft.”
 
Lyreco werkt nog meer duurzaamheidsmaatregelen uit en blijft zich engageren om onze planeet zo weinig mogelijk te belasten. “Door onze CO2-uitstoot te reduceren, willen we ons steentje bijdragen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De klimaatcrisis is immers erg groot. Bovendien leidt bezuinigen op energieverbruik en investeren in nieuwe, zuinige processen en technologieën niet alleen tot minder CO2-emissies, maar draagt het ook bij aan de vermindering van de kosten” aldus nog de heer Vieijra.