Focuspunten

Onze prioritaire focuspunten

KLANTEN

Bij het selecteren van producten en ontwikkelen van diensten, staan de klant, de kwaliteit en duurzaamheid voorop. Zo kunnen wij verantwoorde producten en diensten leveren die aansluiten bij de behoeften van de klant en hen een zo kwalitatief mogelijke service bieden.

LEVERANCIERS

Alles wat Lyreco aanbiedt komt van leveranciers die voldoen aan dezelfde hoge eisen die we onszelf opleggen. De manier waarop we omgaan met onze zakenrelaties heeft dan ook een rechtstreekse invloed op de prestaties van ons bedrijf. In dit proces opteren we voor langetermijnrelaties aangezien deze een stevig fundament vormen waarop we onze gedeelde waarden kunnen steunen. Die langdurige samenwerking met onze partners is cruciaal voor het behalen van de doelstellingen die we voorop stellen in onze Eco Future strategie.

MEDEWERKERS

De 700 medewerkers van Lyreco Benelux hebben allen toegang tot een waaier aan opleidingsmogelijkheden die hun bestaande talenten verder kunnen ontwikkelen. De bedrevenheid die we in huis hebben schatten we naar waarde door iedereen de ruimte te bieden om ten alle tijden intern te solliciteren. Gemotiveerde medewerkers zijn de olie van onze slagkrachtige motor en daar plukken ook onze andere stakeholders de vruchten van.

MAATSCHAPPIJ

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap omvat meer dan het louter inzetten op ‘groen’. Ook het opnemen van je verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij is van belang.

MILIEU

Duurzaam ondernemen zit verweven is onze bedrijfsvoering. Samen met onze klanten slaan we de groene weg in en bouwen we met gebundelde krachten aan een duurzame wereld. Eén van de pijlers van onze Eco Future strategie is milieubescherming.

VEILIGHEID

Velen denken dat veiligheid begint en stopt bij het dragen van een gordel, het correct tillen van een doos, de aanwezigheid van brandblusinstallaties, het juiste attest om met een vorkheftruck te rijden… Veiligheid gaat echter veel verder.