Stakeholders

Group Key Figures

Onze stakeholders, onze partners in duurzaamheid


Bij Lyreco nemen we de continue dialoog met al onze stakeholders ter harte. Hierbij trachten we altijd rekening te houden met ieders verwachtingen zonder onze duurzame premisse uit het oog te verliezen. Zowel onze leveranciers, medewerkers als klanten staan in dit proces centraal, maar we hebben ook aandacht voor andere belanghebbenden. Onze stakeholders en hun behoeften worden naar best vermogen opgelijst en in overweging genomen op basis van hun effectieve betrokkenheid en interesse in onze organisatie. We betrekken hen op regelmatige basis en maken samen onze duurzame verbintenissen hard.