Lyreco For Education

Lyreco For Education

When a child goes to school, a nation grows!

Sinds 2008 zamelt het Lyreco for Education-project in de 16 vestigingen van de groep geld in om ervoor te zorgen dat meer kinderen in ontwikkelingslanden toegang krijgen tot onderwijs. 
 

Kerncijfers:

 • 5 landen ondersteund
 • 103.500 kinderen ingeschreven in school*
 • 161 scholen gebouwd*
 • € 2.105.000 verzameld en aan NGO’s gegeven

* sommige acties werden geleid met de "Agence Française de Développement" (Frans ontwikkelingsagentschap)

Samen fondsen werven

Acties organiseren en geld inzamelen maken deel uit van de bedrijfscultuur en alle medewerkers worden hierbij betrokken op 3 manieren:
 • Marketingacties met medewerking van onze klanten en leveranciers zoals: bij aankoop van x producten = gaat 1 € naar LFE!
 • Interne evenementen: hotdogs, boeken, taartverkoop, rommelmarkt, karaoke, kerstmarkt, ... de medewerkers van alle vestigingen organiseren lokale LFE-acties en nemen er aan deel.
 • Giften: periodieke of maandelijkse giften van medewerkers. De verzamelde bedragen worden dan verdubbeld door Lyreco.
Voor elk project selecteren wij een internationale ngo die is gericht op onderwijs voor kinderen. Dan werken wij, naargelang van de lokale context, een specifiek actieplan uit en leggen we de doelstellingen hiervan vast. Het einddoel van elk project is onze acties levend houden. Daarom werd in elk dorp een lokale stuurgroep opgericht bestaande uit leerkrachten, dorpshoofden en ouders, die zelf verantwoordelijk is voor het eigen onderwijsproject.                              

                         2015 - 2019 Madagascar

 • 17.000 kinderen ondersteund
 • 32 scholen ondersteund
Het actieplan is opgebouwd uit 4 objectieven:
 • Heropbouw van 26 cycloonbestendige klaslokalen.
 • Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door leraren op te leiden en de scholen in te richten.
 • Ouders bewust maken van het belang van onderwijs en hen maximaal betrekken.
 • Focussen op ramppreventie voor toekomstige cyclonen.
 

                     
                    Klik hier om de 2011, 2012 en 2013 Togo field trip video’s te bekijken

                2011-2014 Togo  € 1.200.000 verzameld

 • 60.000 kinderen ondersteund
 • 200 lagere scholen, 58 kleuterscholen & 4 middelbare scholen ondersteund
 • 49 scholen gebouwd
 • 165 schooldirecteurs& 225 leerkrachten opgeleid
 •  750 moeders betrokken bij moederclubs
 • 3.332 studenten toegang gegeven tot IT infrastructuur

 
                       

                      2010 Brazilië   € 277.600 verzameld

 • 3.000 kinderen ondersteund
 • 11 scholen ondersteund
 • 64 leerkrachten opgeleid

 

                       

                     2009 Vietnam € 188.000 verzameld

 • 2.300 kinderen ondersteund
 • 20 scholen ondersteund
                                    
 

                 2008 Bangladesh   € 175.000 verzameld

 • 8.400 kinderen ondersteund
 • 50 vroeggeborenen centra